Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Pārvaldes struktūra

Pēdējās izmaiņas veiktas Lauku partnerības „Lielupe” biedru kopsapulcē 2017. gada 22. martā

Augstākās lēmējinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības „Lielupe” biedri
N.p.k. Biedrs Statuss: Biedrība/pašvaldība /uzņēmums/fiziska persona Pilnvarotā persona Vārds, uzvārds
1. Jelgavas Lauksaimnieku apvienība Biedrība Gunta Šnickovska
2. Pārtikas amatnieki Biedrība Videga Vītola
3. Mēs – Lauku attīstībai Biedrība Anna Liscova
4. Latvijas Jauno zemnieku klubs Biedrība Lelde Bāra
5. „Ģimenes centrs – Nāc” Biedrība Smaida Vērza
6. Skolas atbalsta biedrība „Aizupīte” Biedrība Sigita Kārkla
7. SIA „Līcīši” Ltd Uzņēmums Līga Marcinkoniene
8. Z/s „Mierlauki 99” Uzņēmums Aija Degaine
9. SIA „Māras muižiņas” Uzņēmums Ieva Briģe
10. Z/s „Zaļenieku kokaudzētava” Uzņēmums Imants Parfenovičs
11. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Aija Tračuma
12. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Modris Jansons
13. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Inese Cinovska
14. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Līga Lonerte
15. Ozolnieku novada dome Pašvaldība Antra Pošeika
16. Glūdas pagasta biedrība „Attīstības centrs – Dzīvo gudri” Biedrība Herta Elza Šalkovska
17. ideA Biedrība Kristīne Kode
18. Tautas izglītības un attīstības centrs- Agape Biedrība Solveiga Alksne
19. „Iepazīsim sevi” Biedrība Inese Skromane
20. „Vircavnieks” Biedrība Sarmīte Armane
21. Z/S Liepziedi Uzņēmums Gundars Liepa
22. SIA „SATEVI” Uzņēmums Iveta Skromane-Lukina
23. Valgundes novada attīstība Biedrība Maija Lasmane
24. IK „Pokainis” Uzņēmums Dace Laure
25. Z/s „Medari” Uzņēmums Ruta Medne
26. Liel.Barons Biedrība Zanda Zariņa
27. Z/S Gaidas Uzņēmums Dace Drošprāte
28. SIA „Zekants” Uzņēmums Kristīne Ozoliņa
29. Attīstības centrs – Bērzes krasti Biedrība Lauma Kalvāne
30. CHEESE Biedrība Einārs Ervīns Deribo
31. Zariņš & Co Biedrība Jānis Zariņš
32. Mēs un Vide Biedrība Ingūna Gailīte
33. Zemgales novada audžuģimeņu centrs „Spārni” Biedrība Ruta Vertele
34. Biedrība „Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu centrs Vaidelote” Biedrība Inese Segliņa
35. Sporta un kultūras savienība Biedrība Lana Janmere
36. Attīstība Nākotnē Biedrība Mairita Pauliņa
37. Jelgavas novada atbalsta biedrība Biedrība Madars Lasmanis
38. Ilze Beide Fiziska persona Ilze Beide
39. Inguna Skutele Fiziska persona Inguna Skutele
40. Rita Borščevska Fiziska persona Rita Borščevska
41. Pilsēta Laukos Biedrība Dace Dalgā
42. Vladislavs Pogožeļskis Fiziska persona Vladislavs Pogožeļskis
43. Lolita Duge Fiziska persona Lolita Duge
44. LL Saulstari Biedrība Laimdota Dzene
45. Vēsma Joela Fiziska persona Vēsma Joela
46. Līga Rozenbaha Fiziska persona Līga Rozenbaha
47. Mēs Staļģenes skolai Biedrība Ella Jerofejeva
48. Resocializācijas centrs Lediņi Biedrība Dāvids Sīlis
49. Irita Šteinberga Fiziska persona Irita Šteinberga
50. Anda Duge Fiziska persona Anda Duge
51. SIA „33 Ūdensrozes” Uzņēmums Ingus Diķis
52. Asnāte Avotniece Fiziska persona Asnāte Avotniece
53. Radošuma Meka Biedrība Linda Stabiņa
Jānis Avotnieks
Ilze Bumbiere
54. Invalīdu atbalsta centrs “Saulesstars” Biedrība Anita Kaulēna

Pārstāvju lēmējinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības „Lielupe” Padomes locekļi
N.p.k. Vārds, uzvārds Organizācija
1. Aija Tračuma Jelgavas novada pašvaldība
2. Modris Jansons Jelgavas novada pašvaldība
3. Inese Cinovska Jelgavas novada pašvaldība
4. Līga Lonerte Jelgavas novada pašvaldība
5. Antra Pošeika Ozolnieku novada dome
6. Videga Vītola Biedrība „Pārtikas amatnieki”
7. Anna Liscova Biedrība „Mēs lauku attīstībai”
8. Lelde Bāra* Biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs”
9. Lauma Kalvāne Biedrība „Attīstības centrs – Bērzes krasti”
10. Gunta Šnickovska Biedrība „Jelgavas Lauksaimnieku apvienība”
11. Kristīne Ozoliņa SIA „Zekants”
12. Aija Degaine Z/S „Mierlauki 99”
13. Lolita Duge Mājražotāja
14. Dace Drošprāte Z/s „Gaidas”
15 Gundars Liepa Z/s „Liepziedi”

* Vecumā līdz 25 gadiem

Izpildinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības „Lielupe” valdes locekļi
N.p.k. Vārds, uzvārds Amats
1. Līga Švānberga Valdes priekšsēdētāja
2. Sanda Lakutijevska Valdes priekšsēdētājas vietniece

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter