Partnerības pārvaldes struktūra

Pārvaldes struktūra

Pēdējās izmaiņas veiktas Lauku partnerības "Lielupe" biedru kopsapulcē 2020. gada 24. martā

Augstākās lēmējinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības "Lielupe" biedri
N.p.k. Biedrs Statuss: Biedrība/pašvaldība /uzņēmums/fiziska persona Pilnvarotā persona Vārds, uzvārds
  Jelgavas Lauksaimnieku apvienība Biedrība Gunta Šnickovska
  Pārtikas amatnieki Biedrība Māris Šņickovskis
  SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Uzņēmums Anna Liscova
  Latvijas Jauno zemnieku klubs Biedrība Kristers Zajankovskis
  Skolas atbalsta biedrība "Aizupīte" Biedrība Sigita Kārkla
  SIA "Līcīši" Ltd Uzņēmums Līga Marcinkoniene
  Z/s "Mierlauki 99" Uzņēmums Aija Degaine
  Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Ilze Vītola
  Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Jānis Kažotnieks
  Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Ilze Matusa
  Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Līga Lonerte
  Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Aļona Virviča-Jansone
  Glūdas pagasta biedrība "Attīstības centrs – Dzīvo gudri" Biedrība Herta Elza Šalkovska
  ideA Biedrība Sendija Povilaite
  "Iepazīsim sevi" Biedrība Inese Skromane
  "Vircavnieks" Biedrība Sarmīte Zemene Tiško
  Z/S Liepziedi Uzņēmums Gundars Liepa
  Valgundes novada attīstība Biedrība Maija Lasmane
  Z/S Gaidas Uzņēmums Dace Drošprāte
  SIA "Zekants" Uzņēmums Kristīne Ozoliņa
  Lauma Kalvāne Fiziska persona Lauma Kalvāne
  Zariņš & Co Biedrība Jānis Zariņš
  Biedrība "Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu centrs Vaidelote" Biedrība Inese Segliņa
  Ilze Beide Fiziska persona Ilze Beide
  Pilsēta Laukos Biedrība Dace Dalgā
  Vladislavs Pogožeļskis Fiziska persona Vladislavs Pogožeļskis
  SIA "Duke" Uzņēmums Lolita Duge
  Pārupji Biedrība Līga Rozenbaha
  Mēs Staļģenes skolai Biedrība Ella Jerofejeva
  "Biedrība Maksimālists" Biedrība Dāvids Sīlis
  Anda Duge Fiziska persona Anda Duge
  SIA "33 Ūdensrozes" Uzņēmums Ingus Diķis
  Invalīdu atbalsta centrs "Saulesstars" Biedrība Anita Kaulēna
  Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs Biedrība Uldis Dūmiņš
  Z/s "Vārpas" Uzņēmums Zigmārs Rankevics
  Jelgavas novada uzņēmēji Biedrība Ilze Ragovska-Bērziņa
  Z/s Jaunlejnieki Uzņēmums Juris Razživins
  SIA "Viesu Līči" Uzņēmums Modris Jansons
  Salgales atbalsta biedrība Biedrība Edgars Jānis Paulovičs
  SIA “Purva Pasaule” Uzņēmums Atis Luguzs

Pārstāvju lēmējinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības "Lielupe" Padomes locekļi
N.p.k Vārds, uzvārds Organizācija
  Ilze Vītola Jelgavas novada pašvaldība
  Jānis Kažotnieks Jelgavas novada pašvaldība
  Ilze Matusa Jelgavas novada pašvaldība
  Līga Lonerte Jelgavas novada pašvaldība
  Aļona Virviča-Jansone Jelgavas novada pašvaldība
  Uldis Dūmiņš Biedrība "Zemgales NVO atbalsta centrs"
  Kristers Zajankovskis Biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs"
  Sendija Povilaite* Biedrība "ideA"
  Ilze Ragovska-Bērziņa Biedrība "Jelgavas novada uzņēmēji"
  Edgars Jānis Paulovičs Salgales atbalsta biedrība
  Lolita Duge SIA "Duke"
  Anna Liscova  SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
  Zigmārs Rankevics Z/s "Vārpas"
  Dace Drošprāte Z/s "Gaidas"
  Modris Jansons SIA "Viesu Līči"

* Vecumā līdz 25 gadiem

Izpildinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības "Lielupe" valdes locekļi
N.p.k. Vārds, uzvārds Amats
  Līga Švānberga Valdes priekšsēdētāja
  Videga Strautniece Valdes priekšsēdētājas vietniece