Izdots ceļvedis laivotājiem “Iekustini Lielupi”

2020. gada Balttour starptautiskās tūrisma izstādes – gadatirgus ietvaros, no 31. janvāra līdz 2. februārim Zemgales novada apvienotajā stendā tika prezentēta Leader sadarbības projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” ietvaros izstrādā Lielupes ūdenstūrisma karte – informācijas ceļvedis laivotājiem.

Ceļvedis aptver Lielupi no tās sākuma punkta līdz pat ietekai Baltijas jūrā. Ceļvedī laivotājiem tiek piedāvāti 5 laivošanas maršruti, atkarībā no interesēm, grūtības pakāpes un izvēlētā laivošanas līdzekļa.

1. maršruts no Bauskas līdz Mežotnei ir vidēji grūts, piemērots plašai mērķauditorijai, arī ģimenēm ar bērniem. Ļoti ainavisks posms.

2. maršruts no Mežotnes līdz Jelgavai ir grūts posms, piemērots dabas vērotājiem, ietver palieņu pļavu ainavas. Lielupe kļūst dziļāka un platāka, ietver aizaugušus posmus. Ainavisks posms.

3. maršruts no Jelgavas līdz Liepājas šosejas tiltam ir grūts posms, piemērots dabas vērotājiem. Nav piemērots iesācējiem. Lielupe šeit ir plata un dziļa ar gariem un taisniem ainaviskiem posmiem.

4. maršruts no Liepājas šosejas tiltam līdz Venstpils šosejas tiltam ir ļoti nomaļš upes posms, piemērots savvaļas dabas un neskartu vietu meklētājiem. Posms nav piemērots iesācējiem.

5. maršruts no Ventspils šosejas tilta līdz Vakarbuļļiem ir upes posms, kas visā garumā plūst cauri apdzīvotām vietām, piemērots aktīviem airētājiem, kā arī tiem, kurus interesē dabas un kultūras pieminekļi upes piekrastē. Šajā posmā Lielupe sasniedz savu maksimālo platumu un dziļumu. Izcili ainavisks posms.

Lai veicinātu ūdens tūrisma aktivitātes, īstenojot projektu "Lielupes atveseļošanas pasākumi - pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem", piecu pašvaldību teritorijās ir izveidotas laivu piestātnes. Lielupe jau izsenis bijusi svarīgs satiksmes ceļš gan pasažieru, gan kravu pārvadāšanai, tomēr, laikiem mainoties, šī kustība mazinājusies. Lai situāciju uzlabotu, 2018. gadā trīs vietējās rīcības grupas - Lauku partnerība "Lielupe", Bauskas rajona lauku partnerība un Pierīgas partnerība, iesaistoties Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novadu pašvaldībām, nolēma upes krastos izveidot laivu piestātnes un informāciju tūristiem. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"