Izgaršo vietējo!

Projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros, notika 3 kopīgi tirdziņi un pārtikas amatnieku festivāls. Pasākumos iesaistītie vietējo produktu ražotāji, tika apkopoti pārtikas amatnieku kartē, lai vizuāli varētu apskatīt, vietējo ražotāju izvietojumu Zemgales reģiona deviņos novados, iepazīt produktus un sazināties ar ražotājiem produkcijas iegādei.

Kartē iespējams redzēt vietējo produktu daudzveidību un to atrašanās vietas. Sekojot paraugam, kā ražotāji tika pieteikti Pārtikas amatnieku festivālā, kartē tie arī tika atspoguļoti radoši grupās: veselīgie našķi; dārzeņu smeķis; maize, gaļa, siers, zivis, pasta; kūkas un cepumi; alus, vīns, brandvīns.

Kopā uz kartes izvietoti 65 ražotāji, no 9 Zemgales reģiona novadiem: Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku, Jelgavas, Ozolnieku, Tērvetes, Auces un Dobeles.

Pārtikas amatnieku kartes mērķis ir popularizēt vietējos ražotājus, sekmēt viņu atpazīstamību un konkurētspēju. Tāpat arī ražotāji labāk iepazīst viens otru un var sadarboties un ieteikt viens otru pircējiem. Viens no svarīgākajiem kartes uzdevumiem ir palīdzēt potenciālajiem pircējiem atrast sev tuvumā esošos ražotājus, sazināties un iegādāties, svaigus, vietējos produktus.

Lejupielādēt karti

Pārtikas amatnieku karte izveidota 2019. gadā, Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"