Grauzdētu pupu "Pupuchi" saldās produktu līnijas pilnveide attīstība

Projekta „Grauzdētu pupu "Pupuchi" saldās produktu līnijas pilnveide un attīstība” mērķis ir mehanizēt grauzdētu pupu “Pupuchi” saldās līnijas ražošanas procesus un būtiski palielināt produktu pārdošanas apjomus. Projekta ietvaros izveidota jauna, mehanizēta grauzdētu pupu karamelizēšanas un glazēšanas ražošanas līnija. Izstrādātas receptes un uzsākta ražošana vismaz diviem jauniem produktu veidiem.

Projektā tika iegādāta kombinētā karamelizēšanas un glazēšanas iekārta.

Projektu īsteno SIA “Zekants”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 16870 EUR un SIA “Zekants” līdzfinansējumu 7230 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu un projekta īstenotājiem https://pupuchi.lv/.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"