Pakalpojumu dažādošana dabiskās kosmētikas ražošanā

Projekta „Pakalpojumu dažādošana dabiskās kosmētikas ražošanā” īstenošanas mērķis ir izveidot jaunu pakalpojumu saimniecībā – ekskursijas ārstniecības augu dārzā un meistarklases kosmētikas gatavošanā, lai paplašinātu darbību un ieviestu jaunus pakalpojumus.

Projektā tika uzstādīta stikla oranžērija viesu uzņemšanai, kosmētikas meistarklašu rīkošanai un citu nodarbību un pasākumu īstenošanai.

Projektu īsteno saimnieciskās darbības veicēja Ance Dandena.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 5651,81 EUR un Ances Dandenas līdzfinansējumu 2422,21 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu un projekta īstenotāju mājas lapā greenwing.lv; sociālos tīklos FB un IG @greenwing.lv.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"