Pasākumu un koncertu norisei nepieciešamās apskaņošanas sistēmas un gaismas ķermeņu iegāde

Projekta „Pasākumu un koncertu norisei nepieciešamās apskaņošanas sistēmas un gaismas ķermeņu iegāde” īstenošanas mērķis - iegādāties skatuves apskaņošanas tehniku un LED apgaismes ķermeņus, lai nodrošinātu gan atmosfēru, gan skanējumu koncertos un pārējos izklaides pasākumos.

Projektā iegādāts: skaņu sistēmas komplekts “DAS Audio Vantec 6x20A/4x218A Bundle” un astoņi skatuves statiskie LED gaismas ķermeņi “Elation FUZE PAR Z120 IP”.

Projektu īstenoja uzņēmums PRIMA SOUND SIA.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar kopējām izmaksām 25091,65 EUR un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu 17500 EUR apmērā. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu un projekta īstenotājiem - facebook.com/MASTIkvartals, instagram.com/masti_kvartals

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"