Kokapstrādes iekārtu iegāde un darbnīcas modernizēšana

Projekta „Kokapstrādes iekārtu iegāde un darbnīcas modernizēšana” īstenošanas mērķis - Nodrošināt nepārtrauktu un efektīvu darbnīcas ražotspēju. Paaugstināt izstrādājumu kvalitāti un uzņēmuma konkurētspēju.

Projektā tika iegādāti: formāt zāģis, kombinētā ēvele, frēzmašīna un skaidu nosūcējs.

Projektu īsteno IK WORKROOM 32.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 13247.94 EUR un IK WORKROOM 32 līdzfinansējumu 5677.69 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"