Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Uzņēmēji gūst jaunas idejas. Pirmais pieredzes apmaiņas brauciens LEADER sadarbības projektā "Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos"Lauku partnerības "Lielupe" sižets par uzņēmēju projektiem LNT raidījumā "Veiksmīgs uzņēmējs", 09.08.2015.Lauku partnerības "Lielupe" sižets par biedrību projektiem LNT raidījumā "Veiksmīgs uzņēmējs", 21.06.2015.Lauku partnerības "Lielupe" sižets par mājražotāju projektiem LNT raidījumā "Veiksmīgs uzņēmējs", 26.04.2015.Amatnieku un mājražotāju tirdziņš Ozolnieku novada svētkos 26. jūlijāJelgavas lauku partnerības "Lielupe" sižets raidījumā "Vārds uzņēmējiem"Amatnieku un mājražotāju tirdziņš Elejas muižas parkā

Submit to FacebookSubmit to Twitter