Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!