Lauku partnerībā „Lielupe” 9. kārtas projektu konkursā no š.g. 5. janvāra līdz 5. februārim tika saņemti 30 projektu iesniegumi rīcībā R1 “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai. Rīcības ieviešana notiek saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Rīcībā R1 kopējais pieejamais finansējums 9. kārtā ir 127 005.98 EUR, tika iesniegti 30 projekti par kopējo publisko finansējumu 333 592.10 EUR. Visi rīcībā iesniegtie projekti ir novērtēti kā atbilstoši stratēģijai, bet ņemot vērā pieejamo finansējumu Lauku partnerības “Lielupe” SVVA padome ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt 9 projektus, savukārt 21 projekts noraidīts finansējuma trūkuma dēļ.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Projekti, kuri noraidīti finansējuma trūkuma dēļ līdz 5. aprīlim saņems Lauku partnerības “Lielupe” lēmumu un skaidrojumu par piešķirtajiem punktiem saskaņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Lielupe” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R1.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti