Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Marta mēnesī, trīs tiešsaistes nodarbībās pulcējās 30 novada iedzīvotāji, kas atsaucās Lauku partnerības “Lielupe” aicinājumam apgūt pilsoniskās izglītības kompetences.

Apmācību video lekcijas pieejamas ikvienam novada iedzīvotājam mājas lapas sadaļā Kompetences https://www.kopdare.lv/index.php/kompetences

Nodarbību pirmajā dienā dalībnieki iepazina to, kā pilsoniskais aktīvisms vietējā kopienā ietekmē Eiropu un kā Eiropa ietekmē vietējās kopienas. Par līdzdalību no ciema līdz Eiropas Savienībai stāstīja Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ījabs.

Ar reālu stāstu par līdzdalību dalījās Biedrības “Jūras zeme” vadītājs un līdzdalības eksperts Āris Adlers.

Dalībnieki saņēma arī praktisku uzdevumu, izpētīt konkrētas iedzīvotāju grupas vajadzības. Tādā veidā mācījās uzklausīt, analizēt un apkopot iedzīvotāju vajadzības. Šādas iemaņas ir kā pamats iesaistes procesā.

Nodarbību otrajā dienā tika sniegta iespēja izprast, ka vietējās kopienas vajadzības var būt universālas un to lemšana var notikt augstākajos lēmumu pieņemšanas posmos. Par domāšanas kļūdām un komunikācijas maldiem interešu aizstāvībā stāstīja eksperte Rasma Pīpiķe.

Ar vietu, kur satiekas nevalstiskās organizācijas un valdība – sadarbības memorands, iepazīstināja Valsts Kancelejas pārstāve Zane Legzdiņa-Joja.

Par to, kā izveidot iniciatīvu Mana balss.lv stāstīja komunikācijas vadītājs Didzis Meļķis.

Dalībnieki kopīgās diskusijās analizēja konkrētas iniciatīvas, nosakot potenciālos ekspertus konsultācijām, sabiedrotos un alianses, kā arī izteica debatēs konkrētās iniciatīvas par un pret argumentus.

Nodarbību trešajā dienā dalībnieki tika aicināti izmantot iegūtās prasmes praksē un nonākt saskarē ar konfrontējošiem komentāriem, tiešu izaicinājumu par iniciatīvām, to saturu un pasniegšanas veidu. Dalībnieki tika aicināti nebaidīties, jo būtiski ir atcerēties – tas viss nepieciešams, lai “audzētu muskuļus” reālam aktīvismam. Grupu darbā dalībnieki izvirzīja iepriekšējās nodarbībās izpētītās mērķa grupas vajadzības, prezentējot konkrētu iniciatīvu, iepriekš veicot tās analīzi, izmantojot apmācību vadītājas doto plānošanas metodi. Ekspertu komisija, kas tika nodēvēta par “Pūķa alu” uzklausīja un kritiski izvērtēja dalībnieku iniciatīvas.

Par to, kā novērtēt savus partnerus, klientus, kā komunicēt, lai panāktu iecerēto interešu aizstāvībā stāstīja Rasma Pīpiķe.

Dalībnieki iepazina sabiedrības līdzdalības iespējas Saeimā. Par Saeimas dialogu ar sabiedrību dalījās Saeimas sabiedrisko attiecību pārstāve Dana Naunikas.

Par tēmu “Iedzīvotājs un rīcībpolitika” dalījās Saeimas deputāts Mārtiņš Šteins.

Dalībnieki ieguva vairākas būtiskas atziņas: svarīgi ir pieņemt lēmumus un līdzdarboties un negaidīt "laimes lāci", viss ir pašu rokās, praktiskus soļus līdzdalības veikšanai, komandā ir spēks, sapratni kā komunicēt ar konkrētām mērķa grupām, iedvesmu aktivizēt savus līdzcilvēkus savā pagastā, izpratni par vienotu iedzīvotāju vajadzību aktualizēšanu pašvaldībā, apstiprinājumu tam, ka iedzīvotāju vienota viedokļa paušana ir spēcīgs instruments sadarbībā ar dažādām institūcijām, iedvesmu izteikt savas domas un runāt skaļāk (arī citā mērogā), informāciju par iespējām un to realizēšanu.

Apmācības vadīja līdzdalības un zināšanu pārneses eksperte Rasma Pīpiķe, Zināšanu pārneses kustība RA.DU.

Sekojiet līdz Kopdares iniciatīvas aktuālajai informācijai https://www.facebook.com/projektsKopdare

Uz tikšanos nākamajās “Kopdares” aktivitātēs!
Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”


Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti