Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerība "Lielupe" aicina uz vebināru par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Leader projektu konkursa 10. kārtai. Par aktualitātēm informēs arī Jelgavas biznesa inkubatora, ALTUM un Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji.

Pasākumam reģistrēties šeit: https://ieej.lv/LeaderLielupe.

Visa informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem un vērtēšanas kritērijiem pieejama šeit: http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader2020/projektu-vertesanas-kriteriji/riciba-nr-1-uznemejdarbiba.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti