Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Leader 10. kārtas projektu konkursā rīcībā “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai” iesniegts 21 projekts par kopējo pieprasīto finansējumu 314004 EUR. Kārtā pieejamais publiskais finansējums 208955 EUR.

Pateicamies visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi. Lai top jaunas idejas!

Šobrīd ir uzsākta projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumi par projektu atbilstību Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības stratēģijai tiks paziņoti līdz 2022. gada 15. janvārim.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti