Lauku partnerībā „Lielupe” 10. kārtas projektu konkursā no 2021. gada 15. novembra līdz 2021. gada 15. decembrim tika saņemts 21 projekta iesniegums rīcībā R1 “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai. Rīcības ieviešana notiek saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Rīcībā R1 kopējais pieejamais finansējums 10. kārtā ir 208 955.89 EUR, tika iesniegts 21 projekts par kopējo publisko finansējumu 314 004 EUR. Vērtēšanas komisija 5 projektus ir atzinusi kā neatbilstošus stratēģijai, 13 projekti ir apstiprināti kā atbilstoši un pietiek publiskais finansējums, savukārt 1 projekts apstiprināts kā atbilstošs ar daļēju finansējumu. 2 projekti noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Lielupe” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R1.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti