Aicinām piedalīties seminārā par Leader projektu konkursa “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai” atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Seminārā tiks sniegta arī aktuālā informācija par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu uzņēmējiem 2023. gadā, par e-adreses izveidi un Latvijas Digitālā inovāciju centra sadarbību ar uzņēmumiem.

No 2023. gada 16. janvāra uzņēmēji Jelgavas novadā varēs iesniegt Leader projektus biedrības Lauku partnerība "Lielupe" izsludinātajā projektu konkursā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai  Jelgavas novadā. Ir izsludināta nepārtrauktā projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšana".

Visa informāciju par izsludināto kārtu pieejama partnerības mājas lapā https://partneribalielupe.lv/index.php/leader2020/projektu-vertesanas-kriteriji/riciba-nr-1-uznemejdarbiba.

Semināra programma: https://ej.uz/Seminars_uznemejiem_programma_10_01
Reģistrējies semināram: https://ej.uz/Seminars_uznemejiem_10_01

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti