Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Sestdien, 26. augustā Zaļenieku muižas parkā notika jau otrais festivāls “Kopienas sarunas” Jelgavas novadā, ko organizē biedrība Lauku partnerība “Lielupe”. Festivāla mērķis ir rosināt sabiedrību interesēties, runāt un kopīgi rast risinājumus par sabiedriskām un politiskām norisēm, un veicināt demokrātiskas sarunas kultūras veidošanos vietējā kopienā.

Pasākumu laikā viesis Zuarguss, mācību programmu veidotājs, lekcijā “Saruna kā kopīgs izziņas ceļš” rosināja dalībniekus attīstīt cieņu kā prasmi. Labas sarunas pamatā ir cieņa. Cieņa ir visdziļākā un cilvēcīgākā attieksme, ko mēs gaidām no vecākiem, no partnera, no draugiem, no kaimiņiem. Kritika bieži vien nāk no mūsu pašu neapmierinātības un arī cieņas trūkuma pret sevi un citiem. Kā saruna var veicināt iedzīvotāju padomes darbu - pamanīt iesaistošo pušu stiprās puses jeb prasmes, ko pielietot padomes ikdienas darbībā un rast kopīgo, kas vieno (kopīgs mērķis, vērtības, uzdevums u.tml.).

Šājā gadā festivāla ietvaros sarunu cikls “Jelgavas novadā runā”, kura ietvaros notika diskusijas par Jelgavas novada iedzīvotāju rosinātiem jautājumiem, aicinot uz sarunu pagastu iedzīvotājus, dažādu jomu pārstāvjus no pašvaldības un ekspertus. Diskusiju tēmas: komunikācija starp paaudzēm, ciemu savstarpējā nekomunikācija; brīvprātīgo ugunsdzēsēju iniciatīva Jelgavas novadā, iedzīvotāju rīcība krīzes gadījumā; kopienu aktivitātes un uzņēmēju sadarbība;  jauniešu centru darbība līdzdalības veicināšanā. Sarunas rezultējās ar nākamo soļu noteikšanu konkrētu jautājumu risināšanā turpmāk, iesaistot gan iedzīvotājus, gan pašvaldības pārstāvjus.

Iedzīvotāju padomes darbība šobrīd ir aktuāla daudzās pašvaldībās. Pasākuma sadaļā “Ceļā uz labu pārvaldību vietējā kopienā” biedrības Lauku partnerība “Lielupe” vadītāja Līga Švānberga sarunā par to, cik tālu ar iedzīvotāju padomes darbu esam tikuši savā novadā. Līga uzsver, ka iedzīvotāju padomes darbs veicinās atklātību un sabiedrības līdzdalību. Pasākuma viesi - Anete Urka, Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītājano Preiļu novada pašvaldības, un Juris Dombrovskis, Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītājam no Rēzeknes novada, dalījās pieredzē par iedzīvotāju iesaisti, iedzīvotāju padomes darbu un pašvaldības atbalstu šajos jautājumos savos pārstāvētos novados. Pieredzes ir dažādas, mēs varam un mums ir vajadzība mācīties vienam no otra un rast atbilstošus veidus, lai stiprinātu iedzīvotāju līdzdalību un iesaisti pašbaldībā notiekošajos procesos.

Savukārt, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola iepazīstināja dalībniekus ar Eiropas pārvaldības izcilības balvu, ko Jelgavas novada pašvaldība saņēma par labas pārvaldības principu ievērošanu, akcentējot arī darbības, kas jāuzlabo turpmāk. Jo laba pārvaldība ir process, kas regulāri jāizvērtē un jāpilnveido ikdienas darbībā.

Dalībniekiem pasākuma laikā bija iespēja paust viedokli, atbildot uz jautājumu: “Kas ir laba saruna?” Atbildēs kopīgās iezīmes sekojošas: laba saruna ir ieklausīšanās un sadzirdēšana; tā ir saruna ar savstarpēju cieņu un sapratni; saturiska un ar mērķi; saruna, kurā vienlīdzīgi iesaistās abas puses.

Paldies visiem, kas iesaistījās festivāla tapšanā, organizatoriem, viesiem, dalībniekiem, kas rada iespēju svinēt KOPĀ svētkus jēgpilnām sarunām! Uz tikšanos festivālā “Kopienas sarunas” arī nākamā gadā!

Lai cieņpilnas sarunas veido un stiprina sadarbības Jelgavas novadā, kas veicina pagastu iedzīvotāju padomes izveides un darbību. Drīzumā informācija par nākamiem pasākumiem projekta ietvaros.

Pasākumu īsteno biedrība Lauku partnerība “Lielupe” projekta “Iedzīvotāju padomes darba uzsākšana un attīstīšana Jelgavas novadā” ietvaros, finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti