Projektu vērtēšanas rezultāti

Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai” pieteikumu saraksts  nepārtrauktajā kārtā: