Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

"Lauku partnerība ""Lielupe""

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana"

Projektu iesniegšanas periods: 2017. gada 6. februāris līdz 2017. gada 6. marts

Rīcība Nr.3 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

Rīcība Nr.3. pieejamais finansējums 3. kārtā 103 733,60 EUR.

VRG piešķirtais Nr. Pretendenta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR Projekta īstenošanas vieta
17-06-AL03-A019.2202-000004 REL VIRCAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE Lielvircavas evanģēliski luteriskās baznīcas jumta vienkāršotā atjaunošana 46421.72 41779.55 Platones pagasts
17-06-AL03-A019.2202-000001 Jelgavas novada pašvaldība Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija 50000 45000.00 Lielplatones pagasts
17-06-AL03-A019.2202-000003 BDR "Radošuma meka" Abgunstes radošuma rezidences vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 15000 13500.00 Zaļenieku pagasts
Kopā apstiprinātais finansējums, EUR 100279.55  
Kopā pieejamais finansējums, EUR 103733.60  

Rīcība Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”

Rīcība Nr.4. pieejamais finansējums 3. kārtā 31120,00 EUR.

VRG piešķirtais Nr. Pretendenta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR Projekta īstenošanas vieta
17-06-AL03-A019.2203-000006 BDR "TUVU" Radošo un praktisko iemaņu darbnīcu telpas ierīkošana sociālās palīdzības centrā "TUVU" (Daudzfunkcionāla sociālās palīdzības centra ierīkošana, 2. etaps) 10000.00 9000.00 Cenu pagasts
17-06-AL03-A019.2203-000005 BDR "Radošuma meka" Abgunstes keramikas ceplis 10000.00 9000.00 Zaļenieku pagasts
17-06-AL03-A019.2203-000007 BDR Virves vilkšanas klubs "OZOLI" Sportojam kopā - veseli un laimīgi 7651.51 6886.36 Ozolnieku pagasts
17-06-AL03-A019.2203-000002 Jelgavas novada pašvaldība “Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Lielplatones pagastā un āra trenažieru iegāde Glūdas un Zaļenieku pagastos sporta aktivitāšu nodrošināšanai” 10000.00 9000.00 Lielplatones pagasts, Zaļenieku pagasts un Glūdas pagasts
Kopā apstiprinātais finansējums, EUR 33886.36  
Kopā pieejamais finansējums, EUR 33886.36  

 

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti