Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerībā „Lielupe” 7. kārtas projektu konkursā no š.g. 26. marta līdz 26. aprīlim tika saņemti 5 projektu iesniegumi rīcībā R3 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošanai” un 5 projektu iesniegumi rīcībā R4 “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”. Rīcību ieviešana notiek saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Lauku partnerības “Lielupe” SVVA padome ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt 7 projektus, savukārt 1 projekts noraidīts finansējuma trūkuma dēļ, 2 projekti noraidīti kā neatbilstoši MK noteikumu Nr. 590 nosacījumiem.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Lielupe” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R3.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Lielupe” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R4.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti