Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerība "Lielupe" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana

Projektu iesniegšanas periods: 2020. gada 3. janvāra līdz 2020. gada 3. februārim

Rīcība Nr.3 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

Rīcība Nr.3. pieejamais finansējums 8. kārtā 111 313.03 EUR.

VRG piešķirtais Nr. Pretendenta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR Projekta īstenošanas vieta
2020/AL03/8/A019.22.02/1 PSV Jelgavas novada pašvaldība Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana 50000,00 45000,00 Platones pagasts
2020/AL03/8/A019.22.02/3 BDR Biedrība "Novada mantojums" Ekspozīcijas zāles izveide Svētes pilī. 50000,00 33568,71 Svētes pagasts

Rīcība Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”

Rīcība Nr.1. pieejamais finansējums 8. kārtā 164679.96

VRG piešķirtais Nr. Pretendenta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR Projekta īstenošanas vieta
2020/AL03/8/A019.21.01/15 SIA Mītavas Čiekurs SIA Mītavas Čiekurs ražotnes jaudas palielināšana 21205,25 14843,67 Svētes pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/11 ZS Jelgavas novada Lielplatones pagasta zemnieku saimniecība "TRUBENIEKI" Z/s "Trubenieki" un Z/s "Blūdži" kopprojekts pārtikas produktu pārstrādes paplašināšanai 22950,00 18360,00 Lielplatones pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/25 SIA LĪCĪŠI Ltd Jauna bioloģiskā kazas siera izstrāde 14814,90 10370,43 Cenu pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/22 SIA PastaHouse Produkta realizācijas termiņa būtiska pagarināšana 17797,25 12458,07 Ozolnieku pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/28 SIA LAIVU SPORTS Telpu izveide SIA "LAIVU SPORTS" attīstībai 25000,00 17500,00 Ozolnieku pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/7 Ance Dandena Dabiskās kosmētikas zīmola Green Wing attīstības veicināšana 6957,11 4869,98 Cenu pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/1 Kaspars Neimanis Ūdenstilpju krastu attīrīšana no ūdenszālēm un niedrēm. 14048,20 9833,74 Zaļenieku pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/6 SIA Augu spēks Bezatkritumu ražošanas attīstīšana un pievienotās vērtības radīšana augkopības produktiem 5167,98 3617,59 Glūdas pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/12 Arvis Ziemelis Sulu ražošanas uzsākšana Ozolnieku novadā 25000,00 17500,00 Cenu pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/30 Juris Mellups Galdniecības iekārtu iegāde uzņēmuma produktu un pakalpojumu attīstīšanai 8263,19 5784,23 Jaunsvirlaukas pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/4 Ineta Puķīte Jaunu pamatlīdzekļu iegāde ādas mākslinieciskās apstrādes darbnīcas vajadzībām 2. 6259,60 4381,72 Ozolnieku pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/23 Līga Pētersone Apdrukas darbnīcas “Dimantu drukātava” izveide 10290,52 7203,36 Svētes pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/17 SIA Pelicita catering Abgunstes muižas dārza virtuve 8125,29 5687,70 Zaļenieku pagasts
2020/AL03/8/A019.21.01/3 ZS Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecība "Kugras" Augļu pārstrādes kvalitātes uzlabošana un produkcijas daudzveidības nodrošināšana 16757,37 11730,16 Jaunsvirlaukas pagasts

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti