Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerībā „Lielupe” 8. kārtas projektu konkursā no š.g. 3. janvāra līdz 3. februārim tika saņemti 30 projektu iesniegumi rīcībā R1 “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai” un 3 projektu iesniegumi rīcībā R3 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”. Rīcību ieviešana notiek saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēm 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Rīcībā R1 kopējais pieejamais finansējums 8. kārtā ir 164679.96 EUR, tika iesniegti 30 projekti par kopējo publisko finansējumu 382579.77 EUR. Visi rīcībā iesniegtie projekti ir novērtēti kā atbilstoši stratēģijai, bet ņemot vērā pieejamo finansējumu Lauku partnerības “Lielupe” padome ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt 15 projektus, savukārt 15 projekti noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.

Rīcībā R3 kopējais pieejamais finansējums 8. kārtā ir 122987.26 EUR, tika iesniegti 3 projekti par kopējo publisko finansējumu 134418.55 EUR. Visi rīcībā iesniegtie projekti ir novērtēti kā atbilstoši stratēģijai un atbalstīti.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Lielupe” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R1.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Lielupe” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R3.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti