Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerība "Lielupe"
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolniekiem novadiem 2014.-2020. gadam ieviešana

 

Rīcība Nr.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”

Rīcība Nr.2. Nepārtrauktā projektu pieņemšanas kārta, pieejamais finansējums 337 134.20 EUR

VRG piešķirtais Nr. Pretendenta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR Projekta īstenošanas vieta
2016/AL03/98/A019.22.01/16 BDR Biedrība "Ozolnieku Roņi" Brīvdabas peldbaseina izveide Ozolnieku ezerā 21664,7 19498,23 Ozolnieku pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/20 SIA Viesu Līči Brīvdabas estrādes un deju grīdas ierīkošana Jelgavas novada publiskiem pasākumiem pie atpūtas kompleksa "Viesu Līči" 27129,47 24416,52 Jaunsvirlaukas pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/12 PSV Jelgavas novada pašvaldība Gājēju – velo celiņa izbūve Sesavas pagastā 30000,00 27000,00 Sesavas pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/14 PSV Jelgavas novada pašvaldība Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus. 30000,00 27000,00 Elejas pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/13 PSV Jelgavas novada pašvaldība Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenē 30000,00 27000,00 Jaunsvirlaukas pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/17 PSV Jelgavas novada pašvaldība “Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā. 14070,28 12663,25 Līvbērzes pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/15 PSV Jelgavas novada pašvaldība “Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos.” 18289,30 16460,37 Jelgavas novads
2016/AL03/98/A019.22.01/7 PSV Ozolnieku novada dome Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā 20000,00 18000,00 Cenu pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/8 PSV Ozolnieku novada dome  Veselības takas izveide Emburgas ciemā 20000,00 18000,00 Salgales pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/9 PSV Ozolnieku novada dome Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē 30000,00 27000,00 Ozolnieku pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/10 PSV Ozolnieku novada dome Aktīvās atpūtas takas izveide Garozas ciemā 15000,00 13500,00 Salgales pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/3 PSV Jelgavas novada pašvaldība Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā 14338,36 12904,53 Vircavas pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/4 PSV Jelgavas novada pašvaldība Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā 30000 27000 Valgundes pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/6 PSV Jelgavas novada pašvaldība Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vilces pagastā 11684,22 10515,8 Vilces pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/5 PSV Jelgavas novada pašvaldība Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā 30000 27000 Glūdas pagasts
2016/AL03/98/A019.22.01/2 PSV Jelgavas novada pašvaldība Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā 30000 27000 Kalnciema pagasts
Kopā apstiprinātais finansējums, EUR 291043,95  
Pieejamais finansējums, EUR 337134,20  

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti