Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta „KĀPŠANAS SIENAS UZSTĀDĪŠANA KALNCIEMA VIDUSSKOLAS SPORTA HALLĒ” īstenošanas mērķis - nodrošināt vienlīdzīgu iespēju radīšanu visām iedzīvotāju grupām kāpšanas sporta veida pieejamībai Jelgavas novadā. Nodrošinot kāpšanas sporta veida pieejamību Jelgavas novadā, tiks sekmētas jaunas iespējas sportistu karjerām un jaunu talantu identifikācijai visā valsts teritorijā.

Projektā tika uzstādīta kāpšanas siena Kalnciema vidusskolas sporta hallē.

Projektu īsteno Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 9 000,00 EUR un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu 12 971,23 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.
Vairāk informācijas par projektu „ Kāpšanas sienas uzstādīšana Kalnciema vidusskolas sporta hallē” un projekta īstenotājiem šeit.
Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti