Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta Zaļās draudzes baznīcas fasādes atjaunošana īstenošanas mērķis - baznīcas ārsienu apmetuma un vēsturiskā krāsojuma atjaunošana, saglabājot kultūrvēsturiskā mantojuma ārējo veidolu un vides ainavisko kvalitāti, radot priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma un kultūras pakalpojumu piedāvājuma attīstībai, kā arī saglabājot nākamajām paaudzēm mantojuma ārējo veidolu un vides ainavisko kvalitāti. Nodrošināt ēkas ilgtermiņa vērtības palielināšanu un autentiskumu, kā arī, pielāgojot ieejas kāpnes personām ar ierobežotām kustības iespējām, radīt labvēlīgus priekšnosacījumus sociālā atbalsta sniegšanai dažādām mērķa grupām, tūrisma pakalpojuma piedāvājumam un publiski nozīmīgu pasākumu – dievkalpojumu, akadēmiskās mūzikas koncertu un citu kultūras pasākumu organizēšanai.

Projekta ietvaros tika atjaunota baznīcas fasāde, veicot fasādes apmetuma labošanas un krāsošanas darbus.

Projektu īstenoja Zaļā Evanģeliski Luteriskā draudze.

Vēsturiskā informācija

Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kurā koncentrētas ievērojamas arhitektoniskas un mākslas vērtības. Baznīcas ēka celta no 1824.-1828.gadam. Tajā atrodas divi valsts nozīmes mākslas pieminekļi – ērģeles un vitrāžas, kā arī pilnībā saglabājusies mākslinieciski augstvērtīga neo gotiska iekārta. Dievnams, ērģeles, vitrāžas, altārglezna, telpas iekārta, izcilā akustika un telpas noskaņa piesaista radošo profesiju pārstāvjus – arhitektus, māksliniekus, literātus, fotogrāfus. Zaļās draudzes baznīca atrodas ainaviski skaistā vietā.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 45 000 EUR un Zaļās Evanģeliski Luteriskā draudzes līdzfinansējumu 5852.20 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu Zaļās draudzes baznīcas fasādes atjaunošana un projekta īstenotājiem https://www.facebook.com/Zala.draudze

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti