Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta „Dabiskās kosmētikas zīmola Green Wing attīstības veicināšana” īstenošanas mērķis - paaugstināt zīmola Green Wing konkurētspēju tirgū, izstrādājot jaunus produktus, palielinot ražošanas jaudas un veicinot atpazīstamību. Projektā tika iegādātas iekārtas izejvielu sagatavošanai un glabāšanai, aprīkojums lielāku ražošanas partiju ražošanai un jauna tipa produktu izstrādei un ražošanai. Savukārt zīmola atpazīstamības veicināšanai projekta ietvaros tika reģistrēta preču zīme Green Wing Paleo Skincare, izstrādāti jauni, vienota stila produktu iepakojumi un dizains, kā arī iegādāta biroja tehnika.

Projektu īsteno pašnodarbināta persona Ance Dandena.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu 70% (4855,56 eur).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „Dabiskās kosmētikas zīmola Green Wing attīstības veicināšana” un projekta īstenotājiem šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.


"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti