Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta ”Brīvkalnu” ziemas autotrases attīstība Valgundes novadā īstenošanas mērķis ir palielināt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un apjomus, veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību un sekmēt nodarbinātību vietējā reģionā. Projektā tika iegādāts aprīkojums ziemas autotrases veidošanai, uzturēšanai, pakalpojumu nodrošināšanai.

Projektu īsteno saimnieciskās darbības veicējs - Jānis Štrauss.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 6216.98 EUR un līdzfinansējumu 2664.42 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu ”Brīvkalnu” ziemas autotrases attīstība Valgundes novadā un projekta īstenotājiem šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti