Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta “SIA Mītavas Čiekurs ražotnes jaudas palielināšana” īstenošanas mērķis – palielināt priežu produktu ražošanas kapacitāti uzņēmumā Mītavas Čiekurs un radīt sadarbību jauna produkta izstrādei. Projektā tika iegādāts aprīkojums- vārīšanas katls EL PRO 200 un pildīšanas dozators DOSELITE.

Projektu īsteno SIA Mītavas Čiekurs.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 14843.67 EUR un līdzfinansējumu 6361,58 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “SIA Mītavas Čiekurs ražotnes jaudas palielināšana” un projekta īstenotājiem http://www.mitavasciekurs.lv.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti