Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta “Berķenes muižas iekšējo ceļu izbūve” īstenošanas mērķis – izbūvēt ceļus, gājēju celiņus un stāvvietas apmēram 1600 kv/m un ierīkot celiņu apgaismojumu, tādejādi nodrošinot pakalpojumu pieejamību kultūrvēsturiskas vietas izmantošanai, attīstībai un ilgtspējībai. Sakārtota ceļu infrastruktūra muižas parkā un pagalmā nodrošina teritorijas pievilcību un veicina uzņēmuma konkurētspēju un sniegto pakalpojumu kvantitātes un kvalitātes paaugstināšanu.

Projekta “Formātripzāģmašīnas iegāde” īstenošanas mērķis – iegādāties pamatlīdzekli, kurš paātrinātu, atvieglotu nepieciešamo detaļu izgatavošanu, kā arī varētu optimizēt izgatavošanas laiku un samazināt kopējās produkta izmaksas. Darbs ar šāda veida mašīnu ir drošs un precīzs.

Projekta „ Jātnieku sporta biedrības "Lagoss Dressage" attīstība” īstenošanas mērķis - attīstīt biedrības darbību drošā, apgaismotā un sakoptā vidē, paaugstinot tās sportiskos rezultātus. Projektā tika iegādāti un uzstādīti - laukuma apgaismošanas lampas, laukuma apgaismošanas lampu stabi, laukuma spogulis, laukuma spoguļa stiprinājumi, laukuma un aploku ierobežojošai materiāls - aploka mieti apaļie, imprignētie, laukuma un aploku ierobežojošais materiāls - aploka mieti, virpotās pusītes, imprignētas, privāto mantu glabāšanas skapīši, privāto mantu glabāšanas skapīšu soliņi, traktora rotācijas pļaujmašīna 1.65. Papildus tiks segtas piegādes izmaksas un privāto skapīšu uzstādīšanas izmaksas.

Projektu īstenoja biedrība “Ozolnieku airēšanas klubs” (www.ozolaivas.lv). Projekts “Biedrības “Ozolnieku airēšanas klubs” saimnieciskās darbības attīstīšana Ozolnieku novadā” īstenots ar mērķi paplašināt un pilnveidot esošo pakalpojumu sniegšanas apjomu un uzsākt jaunu pakalpojumu sniegšanu.

Projekta „Iekārtu iegāde oriģinālu interjera priekšmetu ražošanas uzsākšanai Elejas pagastā” īstenošanas mērķis - uzsākt interjera priekšmetu ražošanu Elejas pagastā. Izmantojot dažādus materiālus un Latvijas lielāko dabas bagātību - koku, tiks radīti oriģināli, skaisti, kā arī personalizēti produkti, kas ne tikai priecēs cilvēku acis un sirdis, bet daļa no tiem būs arī praktiski pielietojami. Tādējādi radot jaunas vērtības patērētāju vidū un jaunas sadarbības iespējas.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti