Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta „ Aktīvās atpūtas telpu rekonstrukcija un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve” īstenošanas mērķis -

Projekta „Ēkas „Liepu māja” energoefektivitātes paaugstināšana atpūtas kompleksā „Brīvdienu māja Ānes muižā” ” īstenošanas mērķis - telpas, kuras varēja izmantot tikai vasaras periodā, izveidot energoefektīvas, klientiem izmantojamas atpūtas telpas arī ziemas periodā.

Projekta „Aktīvā tūrisma atpūtas vietas paplašināšana pie Lielupes” īstenošanas mērķis - sniegt jaunus pakalpojumus atpūtai uz ūdens labiekārtotā atpūtas zonā. Attīstīt ūdens tūrismu posmā Jelgavas pilsēta - Garozas ciems. Sniegt iespēju rīkot bērnu vasaras nometnes gan pašvaldību bērnu dārzu, gan skolu audzēkņiem un to vecākiem. Projektā izveidots sanitārais mezgls un kempinga inventāra uzglabāšanas noliktava, uzstādīta viena kempinga mājiņa un viena pārvietojamā pirts, kā arī iegādāts zāles pļaujamais traktors.

Projekta „Telpu pielāgošana pārtikas nozares uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanas mērķis – veikt Jelgavas novada pašvaldībai piederošas telpas pielāgošanu ražošanas uzņēmuma attīstībai. Ražotājam bija nozīmīgi paplašināt ražošanas telpas, lai vienlaicīgi varētu norisināties vairāki ražošanas posmi. Projektā tika attīstīts nākošais ražošanas attīstības posms, kura ietvaros tika pielāgota blakusesoša telpa ražošanas vajadzībām. Tika veikta vienkāršota telpu atjaunošana - grīdas, sienas un griestu segumu maiņa, telpu savstarpēja savienošana ar aili, atsevišķas noliktavas telpas izveidošana, elektrības un ūdens komunikāciju pielāgošana ražošanas vajadzībām. Sakārtotajā telpā ir izveidota gatavās produkcijas iepakošanas līnija un gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktava. Tādejādi ir nodrošināts, ka vienlaicīgi var norisināties divi tehnoloģiskie procesi gan produkcijas ražošana, gan gatavās produkcijas fasēšana.

Projekta “Montesori terapijas istaba Ozolniekos” īstenošanas mērķis ir piedāvāt uz Montesori pedagoģijas principiem balstītas individuālas terapijas nodarbības bērniem vecumā no 2,5 līdz 10 gadu vecumam.

Projektā tika iegādāts specializēts aprīkojums pakalpojumu nodrošināšanai un iekārtots Montesori metodoloģijas vajadzībām atbilstošs kabinets.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti