Saulainā šīs nedēļas otrdienā Jelgavas, Tukuma un Ropažu novadu karjeras speciālisti satikās Ropažu novadā.

Prieks satikt savējos, dzirkstošas čalas pie rīta tējas tases, jo tik daudz kas kopīgs: šī laika izaicinājumi darbam skolā, pieejas, metodes, kopīgais virziens-palīdzēt jauniešiem atrast savu ceļu dzīvē.

Prieks par Ropažu EKO skolu, galvenais jau par skolēniem, kas atzinīgi novērtē to, ko ir iemācījušies un paši sasnieguši: nelieli vides projekti ar pašvaldības atbalstu, pieredzes apmaiņa Moldovā, koku stādīšana, atkritumu šķirošana un daudzas citas aktivitātes, kas no skolas gadiem iesakņo praktisku izpratni par to, kas ir ilgtspēja.

Ropažu novada karjeras speciāliste prezentēja pieredzi darbā ar Leader sadarbības projektā iegādāto Portfolio tiešsaistes rīku, kas ir praktisks un ļoti noderīgs atbalsts ikdienas darbā karjeras skolotājam.

Šeit jaunieši ar dažādu testu palīdzību izzina sevi un savas stiprās puses, uzstāda mērķus, nosaka interesējošās tēmas, kas palīdz sagatavot nākamās aktivitātes skolotājam. Savukārt skolotājs saņem ātru atgriezenisko saikni no skolēniem, kā arī pārrauga statistikas datus, kas ļauj pārzināt situāciju klasē un mērķtiecīgāk plānot savu darbu.

Kopā ar lektori Intu Lemešonoku, skolotāji uzzināja jaunas un nostiprināja savas zināšanas par jau praksē apgūtām metodēm un digitāliem rīkiem, kas šodien ir neatņemama sastāvdaļa skolotāja dabā.

Ropažu novada sporta nodarbību trenere Daiga Beinere, iesaistīja skolotājus atraktīvā orientēšanās treniņā, parādot, ka orientēšanās nodarbībā iespējams integrēt tādus mācību priekšmetus kā matemātika, latviešu valoda, dabas zinības u.c.

Lektors Indras Kraģis atgādināja par praktiski pielietojamām metodēm problēmrisināšanā skolā. Skolotāji kopā izmēģināja metodes, sākot no konservatīvām un loģikā balstītām, līdz pat radošām un inovatīvām, kas dod pavisam citu skatu punktu uz problēmu un to risināšanu.

Pieredzes apmaiņa noslēdzās atpūtas kompleksā "Saules kalns". Saimniece Ieva uzņēma karjeras skolotājas kā savas kolēģes. Ikdienā šeit skolēniem piedāvā izzinošas nodarbības par maizes cepšanu, keramiku un latviešu gadskārtu tradīcijām.

Šoreiz skolotāji tika iesaistīti skolēnu ekskursiju programmā, ļaujoties nelielai atelpai no ikdienas, pastaigājoties pa ainaviski skaistajiem Mazās Juglas krastiem, ļaujoties jautrām stafetēm un smieklu virpulim, ko iegrieza vējā čaukstošajās rudens lapas.

Iedvesmoti no kolēģiem un skaistā rudens Ropažu novadā, skolotāji katrs atgriezās pie saviem darbiem, lai ar jauniem spēkiem strādātu ar jauniešiem karjeras jautājumos.

Pieredzes apmaiņa notika Leader sadarbības projekta Nr.19-00-A019.333-000003. “Karjerizglītība- atbildība par savu un valsts nākotni” ietvaros.

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” , kas ir viens no šī projekta partneriem, sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, projekta aktivitātes īsteno, iesaistot 12 Jelgavas novada skolu projekta mērķa grupas skolēnus, pedagogus karjeras konsultantus un citus karjeras izglītību speciālistus.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti