Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Vietējās attīstības stratēģija 2009.- 2013.gadam, atbalstītie projekti 3. kārtā

Klienta nosaukums Projekta nosaukums Projekta kopējās izmaksas, LVL Publiskais finansējums, LVL Realizācijas termiņš
Rīcība 1.1. Kopienu un brīvā laika aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem
1 Ozolnieku novada dome Flīģeļa iegāde Ozolnieku tautas namam 10000,00 9000,00 01.09.12.
2 BDR "Liel.Barons" Krēslu iegāde Lielplatones tautas namam 2400,00 2160,00 30.03.12.
3 Jelgavas novada pašvaldība Aktivitāšu centra izveide Glūdas pagastā 10000,00 9000,00 31.08.12.
4 Jelgavas novada pašvaldība Aprīkojuma iegāde Līvbērzes kultūras namam 9996,00 8996,40 25.06.12.
5 Jelgavas novada pašvaldība Aprīkojuma iegāde Sesavas tautas namam 9744,86 8770,38 25.06.12.
6 Jelgavas novada pašvaldība Aprīkojuma iegāde Vircavas tautas namam 5950,00 5355,00 25.06.12.
Rīcība 1.2. Izglītības, kultūras un kultūras mantojuma aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem
7 BDR "Koris Sidrabe" Koncerttērpu iegāde Lielplatones, Platones un Elejas jauktā kora "Sidrabe" dalībniekiem 2353,38 2118,04 31.03.12.
8 Attīstības centrs-Bērzes krasti Vienā pulkā ar folkloras kopu "Zemgaļi" 3102,68 2792,42 29.12.11.
9 Jelgavas novada pašvaldība Lielplatones pagasta bibliotēkas labiekārtošana 2374,00 2136,60 30.12.11.
10 BDR "ATTĪSTĪBA NĀKOTNĒ" Tautas tērpu iegāde Glūdas pagasta deju kolektīviem 4144,40 3729,96 01.04.12.
11 BDR "Liel.Barons" Krustpils tautas tērpu iegāde Lielplatones deju kolektīvam "Mārtiņš" 2981,20 2683,08 30.03.12.
12 Jelgavas novada pašvaldība Materiālās bāzes papildināšana Jelgavas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs 4999,98 4499,99 25.06.12.
13 "Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu attīstības centrs-VAIDELOTE" Tērpu iegāde Zaļenieku pagasta jauniešu interešu klubam Eiropas dejās 2625,36 2358,50 30.10.11.
14 BDR "Sporta un Kultūras Savienība" Latviešu klasiskās kormūzikas koncertprogrammas atskaņošana 2708,40 2437,56 01.08.12.
15 Jelgavas novada pašvaldība Apskaņošanas un gaismošanas aparatūras iegāde Lielplatones tautas namam 2708,40 4500,00 01.08.12.
Rīcība 1.3. Aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem
16 BDR "Mēs-Valgundei" Dabas un kultūrvēstures resursu sakopšana aktīvai atpūtai Valgundes pagastā 9989,29 8990,36 31.10.12.
17 Attīstības centrs "Iepazīsim sevi" Rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma izveide Mežciemā 9983,60 8985,24 31.12.11.
18 Skolas atbalsta biedrība Aizupīte Sporta laukuma rekonstrukcija 10000,00 9000,00 28.09.12.
19 BDR "Mēs un vide" Nūjosim! 270,63 243,57 01.12.11.
20 BDR Lauku sieviete pret vardarbību Atpūtas vieta koku paēnā 4210,22 3789,20 20.04.12.
21 "Svētes pagasta aktivitāšu centrs "Gulbīši"" Atpūtas iespēju dažādošana un nodrošināšana 823,00 740,70 05.01.12.4297,00 3867,30 30.11.12.
22 Orientēšanās klubs "Alnis" Sacensību rīkošanas inventāra iegāde biedrībai "Orientēšanās klubs ALNIS" 2950,42 2655,38 31.05.12.
23 Biedrība "ideA" Atpūtas laukuma labiekārtošana Platones pagastā 9999,30 8999,37 01.08.12.
24 Biedrība PUMPURI Sporta un rotaļu laukuma izveide Jēkabniekos 9968,10 8971,29 10.12.12.
25 Jelgavas novada pašvaldība Sporta laukuma rekonstrukcija Sesavas pagastā 10000,00 9000,00 30.11.12.
26 Vilces attīstības centrs Futbola laukuma izveide Vilces pagastā 9980,91 8982,82 01.08.12.
27 BDR Elejas Kamene Sporta aprīkojuma iegāde aktivitāšu dažādošanai 10000,00 9000,00 25.05.12.
28 Ozolnieku novada dome Teteles parka labiekārtošana 4493,00 4043,70 01.07.12.
29 Tautas izglītības un attīstības centrs-AGAPE Sporta laukums Elejas pagasta jauniešiem 10000,00 9000,00 10.12.12.
30 Jelgavas novada pašvaldība Elektronisko tablo iegāde Līvbērzes, Svētes, Sesavas un Vircavas sporta zālēm 8191,40 7372,26 14.05.12.
31 Jelgavas novada pašvaldība Volejbola aprīkojuma iegāde Jelgavas novada Sporta centram 3956,90 3561,21 14.05.12.
Rīcība 2.1. Publisko un privāto pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem
32 Glūdas pagasta biedrība Attīstības centrs-Dzīvo gudri Alternatīva krīzes centra izveidošana Zemgales ciemā 14000,00 12600,00 02.07.12.
33 Jelgavas novada pašvaldība Alternatīvās (sociālās)aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība mazaizsargātām iedzīvotāju grupām Jelgavas novadā 12551,86 11296,67 01.02.12.
34 Jelgavas novada pašvaldība Sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā 12308,60 11077,74 01.02.12.
35 Jelgavas novada pašvaldība Jauniešu māja kā jauns alternatīvās aprūpes pakalpojums 10668,09 9601,28 01.02.12.
Rīcība 2.2. Sadzīves, ēdināšanas, sadzīves tehnikas un tehnikas pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem
36 Glūdas pagasta biedrība Attīstības centrs-Dzīvo gudri Sabiedriski pieejamas virtuves izveidošana Zemgales ciemā 10000,00 9000,00 02.07.12.
37 Vilces attīstības centrs Sadzīves pakalpojumu pieejamība Vilces pagasta iedzīvotājiem 3885,84 3497,26 01.03.12.
38 BDR "Mēs un vide" Aprīkojuma nodrošinājums tehnikas pakalpojumu sniegšanai 10000,00 9000,00 28.12.11.
39 Jelgavas novada atbalsta biedrība Mazdārziņu apstrādes veicināšana Jelgavas novada maznodrošinātajām ģimenēm 9859,02 8873,12 10.04.12.


Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti