Partnerības pārvaldes struktūra

Pārvaldes struktūra

Pēdējās izmaiņas veiktas Lauku partnerības "Lielupe" biedru kopsapulcē 2020. gada 24. martā

Augstākās lēmējinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības "Lielupe" biedri
N.p.k. Biedrs Statuss: Biedrība/pašvaldība /uzņēmums/fiziska persona Pilnvarotā persona Vārds, uzvārds
1. Jelgavas Lauksaimnieku apvienība Biedrība Gunta Šnickovska
2. Pārtikas amatnieki Biedrība Māris Šņickovskis
3. SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Uzņēmums Anna Liscova
4. Latvijas Jauno zemnieku klubs Biedrība Kristers Zajankovskis
5. Skolas atbalsta biedrība "Aizupīte" Biedrība Sigita Kārkla
6. SIA "Līcīši" Ltd Uzņēmums Līga Marcinkoniene
7. Z/s "Mierlauki 99" Uzņēmums Aija Degaine
8. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Ilze Vītola
9. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Jānis Kažotnieks
10. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Ilze Matusa
11. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Līga Lonerte
12. Jelgavas novada pašvaldība Pašvaldība Aļona Virviča-Jansone
13. Glūdas pagasta biedrība "Attīstības centrs – Dzīvo gudri" Biedrība Herta Elza Šalkovska
14. ideA Biedrība Sendija Povilaite
15. "Iepazīsim sevi" Biedrība Inese Skromane
16. "Vircavnieks" Biedrība Sarmīte Zemene Tiško
17. Z/S Liepziedi Uzņēmums Gundars Liepa
18. Valgundes novada attīstība Biedrība Maija Lasmane
19. Liel.Barons Biedrība Zanda Zariņa
20. Z/S Gaidas Uzņēmums Dace Drošprāte
21. SIA "Zekants" Uzņēmums Kristīne Ozoliņa
22. Lauma Kalvāne Fiziska persona Lauma Kalvāne
23. Zariņš & Co Biedrība Jānis Zariņš
24. Biedrība "Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu centrs Vaidelote" Biedrība Inese Segliņa
25. Ilze Beide Fiziska persona Ilze Beide
26. Pilsēta Laukos Biedrība Dace Dalgā
27. Vladislavs Pogožeļskis Fiziska persona Vladislavs Pogožeļskis
28. SIA "Duke" Uzņēmums Lolita Duge
29. Pārupji Biedrība Līga Rozenbaha
30. Mēs Staļģenes skolai Biedrība Ella Jerofejeva
31. "Biedrība Maksimālists" Biedrība Dāvids Sīlis
32. Anda Duge Fiziska persona Anda Duge
33. SIA "33 Ūdensrozes" Uzņēmums Ingus Diķis
34. Invalīdu atbalsta centrs "Saulesstars" Biedrība Anita Kaulēna
35. Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs Biedrība Uldis Dūmiņš
36. Z/s "Vārpas" Uzņēmums Zigmārs Rankevics
37. Jelgavas novada uzņēmēji Biedrība Ilze Ragovska-Bērziņa
38. Z/s Jaunlejnieki Uzņēmums Juris Razživins
39. SIA "Viesu Līči" Uzņēmums Modris Jansons
40. “Daudzbērnu Ozoli” Biedrība Lelde Šantare
Oskars Grīslis
41. Salgales atbalsta biedrība Biedrība Edgars Jānis Paulovičs
42. SIA “Purva Pasaule” Uzņēmums Atis Luguzs

Pārstāvju lēmējinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības "Lielupe" Padomes locekļi
N.p.k. Vārds, uzvārds Organizācija
1. Ilze Vītola Jelgavas novada pašvaldība
2. Jānis Kažotnieks Jelgavas novada pašvaldība
3. Ilze Matusa Jelgavas novada pašvaldība
4. Līga Lonerte Jelgavas novada pašvaldība
5. Aļona Virviča-Jansone Jelgavas novada pašvaldība
6. Uldis Dūmiņš Biedrība "Zemgales NVO atbalsta centrs"
7. Kristers Zajankovskis Biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs"
8. Sendija Povilaite* Biedrība "ideA"
9. Ilze Ragovska-Bērziņa Biedrība "Jelgavas novada uzņēmēji"
10. Edgars Jānis Paulovičs Salgales atbalsta biedrība
11. Lolita Duge SIA "Duke"
12. Anna Liscova  SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
13. Zigmārs Rankevics Z/s "Vārpas"
14. Dace Drošprāte Z/s "Gaidas"
15 Modris Jansons SIA "Viesu Līči"

* Vecumā līdz 25 gadiem

Izpildinstitūcijas biedru saraksts

Lauku Partnerības "Lielupe" valdes locekļi
N.p.k. Vārds, uzvārds Amats
1. Līga Švānberga Valdes priekšsēdētāja
2. Videga Strautniece Valdes priekšsēdētājas vietniece