Veikts pētījums par vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā

Lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijas 2007. - 2013. gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums un ieteikumu sagatavošana jaunajai stratēģijai.