Grāmata "Zemgaļu receptes"

Lauku partnerības „Lielupe” (Latvija) un Jonišķu rajona partnerības (Lietuva) sadarbības projekta „Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana” īstenošanas laikā tika apkopotas un pierakstītas seno ēdienu receptes. Senajam Zemgaļu reģionam raksturīgākās receptes izdotas grāmatā „Zemgaļu receptes”.

Grāmatā katrs var atrast sev tīkama ēdiena pagatavošanas aprakstu, jo grāmatā iekļautas gan saldo, gan sāļo ēdienu receptes. Zemgaļu receptes tiks popularizētas Jelgavas un Ozolnieku novadu sabiedrisko ēdinātāju vidū, aicinot kafejnīcu ēdienkartēs iekļaut senos ēdienus. Tāpat cerams, ka grāmata varētu kļūt par iedvesmas avotu mājražotāju produkcijas klāsta paplašināšanai, jo tajā ir atrodamas maizes, gaļas izstrādājumu un interesantu sieru receptes. Un, protams, ēdienu pagatavošanu var izmēģināt ikviens gardēdis, kas vēlas atklāt senās Zemgales garšu!

2013. gada vasarā tika organizētas vairākas tikšanās ar Jelgavas novada iedzīvotājiem un godu saimniecēm Vilces, Sesavas, Ziedkalnes, Bērvircavas un Zemgales ciemos, kur saimnieces stāstīja gan par to, kā viņas savulaik klājušas galdus, gan par to, kādas ir bijušas senās receptes un kā mūsdienās varētu šos ēdienus pagatavot.

Vilces pagastā savās atmiņās un zināšanās dalījās godu saimnieces: Millija Vīgule, Anita Ūtēna un Laila Kunrāde. Saimnieces stāstīja, kā senāk gatavoja dārzeņu salātus, viltoto zaķi, rasolu, pīrāgus ar siļķi.

Atsevišķa tikšanās Vilcē tika organizēta ar Miliju Zīberti, kura ir saņēmusi Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu „Par mūža ieguldījumu kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanā”. Milijas kundze ieteica vairākas ļoti senas receptes, ko pati ir gatavojusi no 1935. un 1939. gadu recepšu grāmatām. Tā grāmatā nonāca meža rausis, bačiņas, klučkas, muižkunga cepetis, glazēti kāļi, irbītes, medus plāceņi, cukura cvībaki.

Sesavas pagastā tika organizēta tikšanās ar Dzidru Šulci, Ainu Fersteri un Ritu Zeķi. Kundzes pastāstīja vairākas interesantas receptes, kā arī stāstus no bērnības, piemēram, kā tika vārīta lielā dižķibeles zupa, liekot katlā visu, kas vien tajā brīdī virtuvē bija atrodams, un kā siena pļaujas laikā skābputrai tikai pievienotas kaltētas cūku zarnas, kas tajā laikā bija īpaša delikatese, bet, jāatzīmē, ne īpaši garšoja bērniem. Izdotajā recepšu grāmatā no Sesavas saimnieču stāstītā iekļauts pūtelis.

Īpašas ievērības cienīga ir sesavnieces Onas Mareckas maizes recepte, kuru ir pierakstījusi un Sesavas vietējā laikrakstā publicējusi bibliotekāre Dzidra Šulce.

Sadarbībā ar Glūdas pagasta Zemgales ciema biedrību „Attīstības centrs – Dzīvo gudri” 2013. gada septembrī tika organizēts pasākums „Seno ēdienu recepte”, kurā piedalījās ap 30 dalībnieku, un katram bija uzdevums sagatavot kādu senu recepti. Jau iepriekš tiekoties ar citu ciemu saimniecēm, tika secināts, ka ir apkopots pietiekoši daudz gaļas ēdienu, salātu un dažādu maizes izstrādājumu recepšu, tādēļ īpaši tika lūgts padomāt par dažādiem dārzeņu ēdieniem. Pēc senajām receptēm tika noteikts, ka savulaik cieņā bijuši kāļi un rāceņi. Pasākumā piedalījās saimnieks no Platones pagasta Guntis Vītoliņš, kurš pastāstīja interesantas receptes ar ceptām siļķēm, un recepšu grāmatā ir iekļauts arī Vītoliņa kunga iecienītais Jāņu dienas miestiņš.

Grāmata „Zemgaļu receptes” izveidota starptautiska sadarbības projekta „Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana” īstenošanas laikā, proj.Nr. 12-00-L421102-000005. Atbalsta LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2013.-31.12.2014. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 39 828.80, ko pilnā apmērā nodrošina ELFLA finansējums.