Lauku partnerība “Lielupe” 2024. gadu uzsāks ar jaunām Leader projektu kārtām

Aicinām iepazīties ar biedrības Lauku partnerība “Lielupe” izstrādāto Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027. gadam, kas no 2024. gada dos iespēju Jelgavas novada uzņēmējiem realizēt projektu idejas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, savukārt, kopienām un pašvaldībai realizēt projektus idejas sabiedriski nozīmīgu pakalpojumu uzlabošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Rīcību apraksts un rīcības plāns 2024. gadam

Ar visu stratēģijas dokumentu un MK noteikumiem var iepazīties šeit.

Rural art exchange, Finland, Italy, France and Latvia